Retrospektivní Česká uměleckohistorická bibliografie 1781–1986

Lístkové kartotéky ÚDU jsou zpracované v systému RETROBI s podporou Strategie AV21 (program Paměť v digitálním věku).

Česká uměleckohistorická bibliografie 1781–1986

Vítejte na stránkách České uměleckohistorické bibliografie, největší retrospektivní oborové bibliografie pro výtvarné umění. Původní lístkové kartotéky, uložené v bibliografickém oddělení Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i., obsahují cca 500 000 lístků s údaji o článcích z oboru výtvarného umění, které byly publikovány v odborných časopisech a denním tisku. Seznam excerpovaných titulů je k dispozici v bibliografickém oddělení.

Digitalizace kartoték byla umožněna s finanční podporou Strategie AV21 (program Paměť v digitálním věku). Zpracování lístků proběhlo ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., podle systému RETROBI, který byl v Ústavu pro českou literaturu vypracován pro retrospektivní lístkovou bibliografii české literární vědy v rámci projektu Digitalizace lístkového katalogu Retrospektivní bibliografie české literární vědy 1775–1945 (VZ09004).

Retrospektivní bibliografie byla jedním ze zdrojů bibliografických dat pro dva velké projekty Ústavu dějin umění, a to pro biograficko-bibliografický Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800–2008) (Praha 2016) a pro Dějiny umění v českých zemích 800–2000 / Art in the Czech Lands 800–2000 (Praha/Prague 2018).

Vítáme zpětnou vazbu, tedy upozornění na chyby, připomínky, náměty, přání či případné pochvaly, na adrese vjezkova@udu.cas.cz. .

Aktuálně:

Z technických důvodů je dočasně nedostupná část kartotéky "Umělci (odkazová)". Na jejím znovuzpřístupnění pracujeme.